om media för vuxna

Mediebarn - sida för vuxna om barns och ungas datorvanor

Mediedebatten - statens medieråd följer debatten i media om barns och ungas mediesituation och mediepåverkan. I länken finns aktuella artiklar.


Råd och tips - från statens medieråd


Ungas integritet på nätet - en guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna från stiftelsen.se


Barnperspektivet - Bris sida för vuxna om barns vardag på nätet


Kolla källans tips och idéer till föräldrar - en samling guider om om internet, datorspel och mobiltelefoner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar